www.ironcross.se

 


Kort kronologi över viktiga datum i korsets historia

 

1803-1870


1803 Friedrich Wihelm tar ansvar för tyska ordens monument Marienburg bevaras.
1811 FW beskriver sin idé om en dekoration i form av ett kors för Gniesenau- Kopplingen till tyska orden understryks
1813 Korset instiftas den 10 mars vilket är drottning Luises födelsedag. Frihetskriget inleds. Korset blir officiell symbol för "Landswehr"
1814 Alla regementen som deltagit i frihetskriget får rätten att ha ett järnkors på toppen av sitt standar.
Schinkel får i uppdrag att att applicera ett järn kors överst på Brandenburger Tor. Schinkel placerar segergudinnan på toppen av BT.
Arvslistan införs för EK2 på grund av korsbrist.
1816 Den officiella listan med mottagare är officiellt avslutad den 18 juni. Dock tillförs namn senare.
Garnisonskyrkor sätter upp rullor för "riddare" av järnkorset efter ett dekret av kungen 5 maj 1813.
1819 En lag antas att alla som har ett järnkors har rätt till en militärbegravning om de dör i en garnisionsstad. Detta gäller även det som blivit civila.
1834 Början till slutet för arvslistan. Genom modern industriell tillverkning börjar tillgången möta behovet.
1837 Korset m/1813 har nu tillverkats i tillräcklig mägd. Alla som tilldelats kors har fått ett fysiskt exemplar.
1838 genom en kunglig order 19 april tillåts Innehavare av andra klassens kors att bära korset bakfram.
1839 Arvslistan avskaffas. Dock skall efterlevande återlämna korset vid innehavarens död.
1841 FW IV skapar den 3 augusti "korsets seniorer". 24 EK1 och 72 EK2 innehavare får en särskild livstidspension förutom standard pension.
1857 Senior listan utökas så att stöd till behövande innehavare från graden sergeant och lägre inte skall sättas på bar backe.
1859 Generalen von Manteufel undersöker möjligheten att de efterlevande skall få behålla korset som minne. Problemet är att det banses orättvist eftersom många kors redan återlämnats. Det beslutas om att man kan begära att få behålla korset.
Det finns 96 innehavare av EK 1 och 3 530 EK 2 innehavare från frihetskriget kvar i livet.
1862 En önskan kommer från skatteinspektören i Krickenberg om att samtliga levande innehavare skall omfattas av samma förmåner som "korsets seniorer". Det finns 73 innehavare av EK 1 och 3 100 EK 2 innehavare i livet enligt rullorna.
1863 På korsets femtio-års dag deklareras att samtliga innehavare av järnkors skall omfattas av av seniorpensionen. Det innebär att innehavare av EK1 får 150 Taler och innehavare av EK2 får 100 Taler i pension livet ut.
1866 Det sista 1813-års korset delas ut den 12 december.
1870 Fransk-tyska kriget bryter ut.

FRONT

Kontakt


Copyright ironcross.se