http://www.ironcross.se/sidor/sitemap.hml

www.ironcross.se

 

 

Hem  Historia
Mina Kors Litteratur Länkar Märkning Tillverkn. Övrigt Saml.

.

 

 politisk
ställnings-
tagande

___________

political
statement
in ENGLISH

___

1813

till

1957

 http://diedeutschen.zdf.de/ZDFde/inhalt/12/0,1872,7272428,00.html?dr=1

 

 

 

 

 

 

    

 

  

HISTORIEN OM OCH KRING ETT KORS

1805 1813 1870 1914 1939 1957 VARIATIONER

INLEDNING.

Tysklands historia och Tysklands enande är enligt min åsikt av central betydelse för Europas moderna historia och därför påverkar detta oss dagligen. Jag har valt att titta på fenomenet Tyskland ur den bild som utmärkelsen Järnkorset kan ge. Perspektivet är snävt och på intet sätt heltäckande men jag tycker att det ger en god bild och för mig har det väckt ett intresse till fördjupning..

För mig är Järnkorset något av sinnebilden för Tyskland och Tysklands moderna historia. En symbolisk blandning av ödmjukhet och hårdhet, av konstnärlig sirlighet och mekanisk effektivitet. En blandning av Beethoven, Schiller och Guderians pansarkilar, av Neuschwanstein och Ruhrområdet. Korset var även en tid en socialförsäkring för den fattige gamle soldaten som genom att ha tilldelats ett Järnkors erhöll en , om än blygsam pension.      

Järnkorsets historia är fylld av romantiska pojkdrömmar om tappra riddare. I Tyskland har korset setts som en frihetssymbol och har varit sinnebilden för makt och styrka. Järnkorsets historia förknippas också med mycket av det värsta hos människan. med denna sida vill jag berätta hela historien om Järnkorset och på så vis återge Järnkorset sin ursprungliga innebörd och föra det vidare in i framtiden.

Järnkorset är fortvarande  besudlat av Hitler och hans nazister men i ett historiskt perspektiv är naziperioden relativt kort i korsets snart tvåhundraåriga historia.

De fakta, reflektioner och slutsatser som du finner i texten är sammanställda med hänsyn till vad som är känt sedan min senaste uppdatering. Hittar du något fel eller om du vill tillföra något önskar jag att du hör av dig till hit. Texten återspeglar helt min egen privata uppfattning

 


1805

Napoleon och det tyska nationella uppvaknandet.

http://www.ironcross.se/bilder/nappe.jpg

Efter trekejsarslaget vid Austerliz 1805 inleddes en fransk period i Tyskland. Preussen tvangs avträda allt land väster om Elbe 1807. Det franska lydriket, kungariket Westfalen bildades och Preussen tvingades in i en allians med Frankrike. Preussarna sände nästan halva sin armé med Napoleon mot den undergång i Ryssland som kulminerade med Napoleons nederlag vid Borodino 1812 och den påföljande reträtten genom den ryska vintern

Napoleons största påverkan på Tyskland var nog genom det motstånd som han väckte till liv. Mot den franska upplysningstiden ställdes romantikens ideal om en folksjäl (Volkgeist) som gav varje land rätt att utforma sin framtid efter sina egna historiska förutsättningar. En tysk kulturell identitet började skapas av bland annat Schiller, Goethe och Hegel. Samtidigt började en samhällsmodernisering ta form med centrum i Preussen. Där infördes näringsfrihet, lokalt självstyrelse och allmän värnplikt. Företeelser som vi tar för givna i ett modernt samhälle. Även om sammhället bestod av många moderna företeelser skall vi inte glömma att Preussens politik var stark centralstyrd och att militärismen var centralt förankrad i den preussiska stadsbildningen  vilket kom att påverka den tyska omvärldsbilden under både 18- och 1900 -talet.

1813 

Frihetskriget och Järnkorsets födelse


Friedrich Wilhelm

Det var från Preussen som befrielsekriget mot Frankrike utgick även om det tog tid innan kung Friedrich Wilhelm tog ledningen över resningen mot Napoleon. I februari 1813 signerade den preussiske kungen en pakt mot Frankrike med den ryske Tsaren. Och den 13 mars förklarade Preussen Frankrike krig.

Friedrich Wilhelm (ur Wiliamssons bok "the Iron cross")

Den 20 Mars 1813 på drottning Luises födelsedag publicerades tillkännagivandet av instiftandet av en ny preussisk militär utmärkelse. 

"Das Eisernes Kreuz" hade fötts. 
 Det var avsett som en tillfällig utmärkelse som endast skulle delas ut i krig och den ersatte bland annat Pour le Mérite (blue Max) under krigsperioder. Kung Friedrich Wilhelm tog en aktiv del i utformningen av korset och hade egna förslag om hur korset skulle utformas (se bild tv).

Dock blev det arkitekten Karl Friedrich SCHINKELs kors som blev fastställt. 

Schinkel (Wikipedia)


Schinkel har ritat många av Berlins berömda byggnader. Som här nedan Altes Museum.

Altes Museum

Järnkors av första klassen 1813 (kopia)

Korset var ett vackert enkelt kors med en kärna av järn omgiven av en silverram. 

Framsidan var helt slät medan baksidan av andra klassens kors och storkorset pryddes av tre ekblad och årtalet 1813. Baksidan på EK1 var blank eftersom detta kors fästes i brösthöjd på uniformens vänstra sida till skillnad mot EK 2 och storkorset som fästes hängande.

Valet av järn skedde både av praktiska och symboliska orsaker. I Preussen var det brist på ädelmetaller och järnet i korset blev en symbol för det tyska folkets uppoffringar för fäderneslandet. 

Tannhäuser som ordensriddare (Wikipedia)

Kopplingen till tyska orden och dess betydelse för den tyska stadsbildningen under medeltiden är tydlig.

Den ger även hänvisningar om ett högre religiöst syfte eftersom tyska orden var en kristen riddarorden med (inledningsvis) sitt huvudsäte i Akka som ligger i nuvarande Israel. 


Marienburg (Wikipedia)

Tyska ordens säte i Europa var slottet Marienburg i nuvarande Polen.


Dess släktskap med tyska orden syns tydligt om vi jämför Järnkorset med tyska orderns kors.

Tyska orden (Wikipedia)

Järnkorset var på sitt sätt ett frihetskors som symboliserade Tysklands frigörelse och Tysklands ställning som en centaral makt i Europa..

1813 års kors fanns i tre olika klasser: 

Andra klassens kors (EK2) och första klassens kors (EK1) samt "das Grosskreuz" (Storkors). Första och andra klassens kors tilldelades enskillda soldater och officerare som erkänsla för individuellt mod . Storkorset var avsett för stora fältherrar vars ledarskap hade varit avgörande för verksamhetens framgång.

Under perioden delades det ut 16 936 EK2 och 638 EK1.Carl XIV Johan med Järnkorsets storkors

En av mottagarna av storkorset av Järnkorset var vår egen kronprins Karl Johan . Karl Johan som tidigare var marskalk hos Napoleon hade brutit med Frankrike och blivit vald till svensk tronarvinge. Även om Karl Johan inte var en lyckad fältherre erhöll han storkorset som erkänsla för sitt politiska ställningstagande för Preussen. Korset återlämnades till Preussen vid Karl XIV Johans död.

Blücherstjärna (kopia)

test

Förutom de tre graderna utdelades vid ett tillfälle Storkorset med stjärna. Det utdelades till generalfältmarskalken Blücher efter slaget vid Waterloo där Blücher spelade en avgörande roll. Originalet förstördes under en brand 1820 så det är inte helt säkert                                       hur "Blücherstjärnan" såg ut.

Under kriget 1813 till 1815 tilldelades 16 938 soldater och civila Järnkorset av andra klass och 638 personer tilldelades första klassens kors. Korset var förbehållet ett fåtal.
Schinkel såg sig som en konstnär som inte ville tumma på kvalitén på sina kors och konstruktionen var med dåtidens mått mätt komplicerad. Korset var konstruerat som en sandwich (se gärna under uppslaget tillverkning) vilket gjorde att korset i princip var tvunget att tillverkas för hand. Det var nästan lika strapatsrikt att tillverka kors som att förtjäna det. 
Kapaciteten för att tillverka korsen förhand inskränkte sig till cirka fem kors per dag vilket innebar att det skulle ta tio år att tillverka korsen. Tillverkare lovade att med hjälp av maskiner kunna tillverka 200 kors per dag men det löftet uppfyldes aldrig.

För att klara efterfrågan infördes 1814 ett system som gjorde att man hamnade i en turordningskö för att få sitt andra klassens kors. Det vill säga du fick ärva ditt kors och när du dog gick det vidare till näste man.  Först 1834 hade tillverkningen mött behovet och alla som tilldelats orden hade erhållit ett fysiskt kors. Arvslistan avskaffades 1839. Dock skulle korset återlämnas när mottagaren avlidit.

Korset var  som tidigare nämnts blankt på framsidan och ornamenterat på baksidan vilket innebar att många valde att bära korset bakfram. 1838 ändrades regelsystemet så att det blev tillåtet att bära andra klassens kors med baksidan fram.

________________________________________________________________________________________________________________

Kort kronologi fram till 1870

Fredsgudinnan på Brandenburger Tor i Berlin, konstruerad av Schinkel 1814 får symbolicera Preussens utveckling  fram till 1870.

________________________________________________________________________________________________________________

1870

Till Toppen

DET STORA FRANSKA MISSTAGET.

Under Otto von Bismarcks ledning utvecklades Preussen både ekonomiskt och militärt. 1866 tog Preussarna i allians med Österike och Bayern kontrollen över Schleswig-Holstein efter ett kort krig med Danmark. Bismarck vände sig därefter mot Österrike som besegrades i slaget vid Köninggratz och Preussen skaffade sig kontroll över Hessen,

test

Saxen och Hannover vilket gjorde Bismarck till herre över de största delarna av Tyskland, de katolska staterna undantagna. Bismarck var väl medveten om att Frankrike var den potentielle huvudmotståndaren och som den brilliante statsman han var gav han Österrike ett mycket förmånligt fredsavtal. Han ingick även ett hemligt avtal med Ryssland för att säkra sin rygg.
Allt detta oroade naturligtvis den franske kejsaren Napoleon III men fransmännen var omedvetna om den starka nationalism som svepte genom de tyska staterna vilket gjorde att den franska omvärldsanalysen haltade betydligt. Genom av Bismarck, skickligt formulerade förolämpningar i diplomatiska brev
hamnade Napoleon i polemik med Preussen. Frankrike provocerades att förklara Preussen krig i juli 1870. Napoleon antog att de katolska staterna i södra Tyskland skulle ansluta sig till den franska sidan vilket var ett stort misstag. De tyska länderna slöt upp bakom Bismarck.

Wilhelm 1

test

 


Tyskarna, förberedda som dom var svepte in över Frankrike och efter fyra veckor var den franska armén omringad vid Metz och Napoleon infångad vid Sedan. Den franska regeringen i Paris mobiliserade reserver för att möta Preussarna men fransmännen hade även andra bekymmer. En revolotionsvåg svepte genom Paris. Eftersom även Preussen var rädd för den gryende kommunismen slöt länderna ett avtal vilket innebar att franska armén attackerade upprorsmakarna i Paris med artilleriunderstöd av Preussens armé. Två månader efter krigsutbrottet var slöts fred mellan länderna. Den 18 juni utropades Wilhelm till tysk kejsare vilket innebar att de tyska staterna nu tillsammans bildade det tyska riket.

Järnkors av första klassen 1870 (eget orginal)


Eftersom kriget gick så snabbt kom beslutet om Järnkorsets återinstiftande retroaktivt, först den 19 juli 1870. Utdelningen av korsen skedde således efter krigsslutet.
Korsets utformning var i princip densamma som 1813-års kors med skillnaden att årtalet 1870 ersatte 1813 och bokstaven W för Wilhelm placerades i mitten på korsets
framsida. Vid jämförelse med Schinkels släta kors från 1813 kan vi nu se hur makthavaren börjar sätta sitt signum på korset. På baksidan tillfördes siffrorna.1813 till minne av ordens instiftande.
Som med 1813-års kors fanns 1870-års modellen i tre klasser, 2kl, 1kl och storkorset. Det fanns även en variant med ett infällt rött korsför kvinnor som arbetade som sköterskor.
Efter kriget 1870 delades det ut cirka 42000 kors varav 1200-1900 st (officiell uppgift 1304 st) EK 1. Av storkorset delades det ut nio exemplar varav ett till kejsaren själv.

Storleksskillnad mellan storkors och ek1


Som kuriosa kan nämnas att ett antal kors tilldelades britter. Så rent teoretiskt kunde det finnas korsbärare på båda sidorna av fronten 1914.

________________________________________________________________________________________________________________

1914

DET STORA KRIGET - Första världskriget.

Historiebeskrivningar om första världskriget finns i överflöd så därför kommer jag endast att beskriva Järnkorset under världskriget.

Wilhelm II

Wilhelm II gjorde som farfar och återinstiftade korset i sina tre klasser. Baksidan var indentisk med 1813- och 1870-års kors. På framsidan ersattes 1870 med 1914. Dubbel W:et fanns kvar men symboliserade givetvis Wilhelm den Andre. 

Korset kunde tilldelas både militär och civil personal och utdelades med motiveringen "Stor uppoffring för fäderneslandet".

I början av kriget delades korset ut restriktivt såsom hade skett med korset 1813 och 1870 men ju längre tiden gick blev Järnkorset ett militärt plåster som delades ut i allt större mängder. EK2 blev ett kvitto på att man hade överlevt ytterligare en månad. Vid krigsslutet hade en av tre soldater tilldelats EK2. 

Järnkors av första klassen 1870

Det är inte svårt att hitta fina kors från första världskriget. En av orsakerna till den mängd kors som fortvarande finns kvar är att det var tillåtet att bära korset efter kriget (till skillnad från WW2-kors som ju hade ett hakkors) samt att korset delades ut ända fram till 1924. Detta gör att det fortvarande går att hitta kors från denna period i gott skick till ett bra pris. EK 2/m1914 är en trevlig inkörsport till ett samlande.

Industrialismens påverkan började synas i korset eftersom särskilda verktyg togs fram och användes. Korset standardiserades till en storlek av 42 - 44 mm bredd och höjd. Storleks skillnaden berodde på skillnader i Silversargens storlek. Även om korset följde en standard tillverkades det dock kors med många olika utseenden och konstruktioner. Materialet var järn i kärnan med silver i sargen. Efter hand som materialtillgången skiftade ändrades också materialet i korset. Korsen tillverkades även i ett stycke mot slutet av kriget.

Järnkorset blev en tydlig symbol för Tyskland som här i nationsflaggan där Järnkorset paras ihop med den preussiska örnen,

Tyska flaggan 1914

Tyska flaggan 1914

Tyska flaggan 1914

det fungerade även nationalitetsbeteckning för Tyskland, som här på ett Fokkerplan

Fokker DR I

Balken kreuz

Pour le Mérite (kopia)

Nu kan vara på plats att kort nämna Blue Max eller Pour le Mérite som medaljen egentligen hette. Blue Max var konungariket Preussens högsta militära utmärkelse, instiftad 1740 av

Fredrik II av Pressen. Mest känd är kanske ordern genom att Manfred von Richthofen (röde Baronen) hade den. För att en flygare skulle erhålla utmärkelsen krävdes mellan 16 och 30 segrar i luften. En annan, mer ökänd innehavare av Blue Max var röde baronens famöse flygarkollega Herman Göring (som förövrigt bodde en tid i Stockholm och gjorde sina inköp i den butik som numera heter ICA Humlegården). 

Dock skall här poängteras att Pour le Mérite inte tillhör Järnkors familjen. Mer om detta kommer under andra världskriget.

Järnkors av första klassen 1870

Åter till Järnkorset. Korset var ju avsett som en erkänsla för uppvisande av eget mod i stridssituationer men främst andra klassens kors blev som tidigare nämnts en ganska vanlig medalj. Det delades ut 3,8 miljoner EK 2. Första klassens kors delades ut i 145 000 exemplar. Storkorset var "mindre" vanligt och det delades ut fem gånger. Stjärnan delades ut en gång, till Hindenburg.

Som jag tidigare nämnt fortsatte Tyskland att dela ut Järnkors retroaktivt fram till 1924. Orsaken var den utbredda bilden att soldaterna vid fronten blivit svikna av det politiska systemet. Den så kallade dolkstöts legenden myntades. Tyskland var utarmat genom kriget och hamnade, i och med Förenta staternas inträde i kriget i en hopplös ekonomisk situation.  Hur det nu är så blev krigsslutet 1918 den egentliga orsaken till att Järnkorset återinstiftades 1939.


Avslutnings tänker jag berätta kort om en enskild soldat.
Adolf Hitler tilldelades Järnkorset av andra klassen så tidigt som den andra december 1914 (Tyskland förklarade Frankrike krig i början av augusti).  Hitler var omåttligt stolt och ansåg sig som bärare av det tyska arvet och med korset som symbol förande ett heligt tyskt krig.
I augusti 1918 erhöll Hitler Järnkorset av första klassen. han var då vicekorpral (? efter fyra år! det är inte mycket) och det var sällsynt att korset delades ut till någon med så låg grad. Motivet var att han kontinuerligt anmälde sig till farliga uppdrag. Den som rekommenderade Hitler till EK1 var en löjtnant Hugo Gutmann som var adjutant på den bataljon där Hitler tjänstgjorde. 

EK1 gav Hitler vind i seglen. Han såg sig som utvald ur de djupa folklagren och jämbördig med vilken överhet som helst. EK1 var kanske en av de faktorer som formade Hitlers självbild. Jag kan inte låta bli att tänka på vad som hade hänt om Lt. Gutmann inte hade rekommenderat den evigt frivillige till ett första klass kors. 
Att vara frivillig har inte så mycket med mod att göra utan frivilligheten kan vara ett sätt att särskilja sig från den anonyma massa som man ser sig dold uti. Om det är så så är frivilligheten inte särskilt hedrande utan mer ett utslag av ett mindervärdighetskomplex.

Den stora paradoxen är att Hugo Gutmann var av judisk härkomst.

Den elfte timmen på den elfte dagen i den elfte månaden 1918 tystnade kanonerna på västfronten. Det stora kriget var slut och och Tysskland stod som förlorare. Vapenstilleståndet undertecknades i en järnvägsvagn i Compiège. En järnvägsvagn som inte skulle användas på nästan 22 år.______________________________________________________________________________________________________________

1939

DET STORA VANSINNET - Andra världskriget.

Den Nazistiska ideologin bygde till stor del på en sammanflätning av olika mytologiska, religiösa och nationalistiska tankar utan annat sammanhang än denna sammanflätning.  ---En del av ideologin bestod av tankar om Den Tyske Soldaten, hans hängivelse för det högre syften, att försvara det Tyska riket, dess rättmätiga storhet och plats i Europa. 

Hela ideologin var ett hopkok av lösryckta myter, fördomar och saknade koppling till all verklighet, historiskt, vetenskapligt och filosofiskt.

Redan i den tyska örlogsflaggan sammanflätades historien med kopplingar bakåt till den preussiska tiden (jämför örlogsflaggan här med den kejserliga nationsflaggan från förra kriget).

Tredje rikets örlogsflagga

  Messerschmitt bf 109e

Nazisterna återinstiftade Järnkorset den första september 1939, det vill säga samma dag som man överföll Polen.
Hitler hade under första världskriget insett korsets värde och styrka både som samlande symbol och som sporre för soldaten. Till Polen kom det därför lådvis med kors för att sporra trupperna Hitler själv hade ju fått sitt EK2 tidigt under WW1.

http://www.onb.ac.at/

Under Hitler utökades också korsfamiljen 1939 med ett riddarkors. Riddarkorset var en ersättning till Blue Max och egentligen den symbol som ur ett korsperspektiv måste sammankopplas med Hitler. Det var ju riddartecknet som i Hitlers töcken kopplade ihop " den tyske riddaren" med den grumliga historiebild som nazisterna sade sig stamma ur.
Vidare infördes tilläggsspännen till både EK2 och EK1 från 1914 för den som åter utmärkt sig under WW2

Spänne till EK 1 1914

Familjen bestod nu av: EK2, EK1, Riddarkors samt Storkors.

Kriteriet för utdelandet hade skärps jämfört med WW1 och nu hette "för enastående gärning och mod inför fienden.  

Endast Hitler själv hade rätten att Storkorset vilket han gjorde bara en gång och då till Göring. Det var 1940 under det franska fälttåget. Något Storkors med stjärna delades inte ut, dock producerades ett i München. Detta kors finns nu på USMA i West Point. NY.

LDO-Järnkors av första klassen 1939

1939 års kors skiljer sig från de tidigare korsen eftersom Nazisterna helt satt sin prägel på det. På baksidan försvann de tre eklöven och det ända som återstod var årtalet för instiftandet, 1813. Korsets baksida blev alltså identisk med 1813-års kors vilket visar en nog så viktig historisk koppling.  På framsidan satte man dit ett dominerande hakkors och naturligtvis årtalet 1939.

Storleken på Järnkorset ökade med några millimeter. Korset gjordes mer svulstigt och kraftfullt av symboliska orsaker.

1941 infördes ett standardiseringsystem, LDO (Leistungsgemeinschaft der Deutschen Ordenshersteller) som fastställde korsets mått. Tidigare var litet si och så med märkning av korsen eftersom tillverkaren själv bästämde hur han gjorde. Korset på bilden är märkt L/53 vilket markeraratt det är tillverkat av firman Hymmen i Lüdenschied. Hymmen var också godkänd som tillverkare i det nazistiska RZM-systemet  med nr M9/166.

1914 års band ersattes också med tredje rikets färger, svart rött och vitt.

Hela imagen skulle länkas ihop med Nazismen och nazisterna förvrängda världsbild om det "tusen åriga tredje rike" som rest sig ur askan av de svikna soldaterna som försvarat det "heliga tyska fäderneslandet" på västfronten 1918. 

Den grå soldaten med sin belöning

Kärnan på 1939-års kors skulle naturlitgtvis vara i järn, symbolen för järn och blod. Enkelheten och uppoffringen. 

------

Naturligtvis dök det upp andra varianter över tiden. Ett uniformt system kommer alltid att locka fram personliga lösningar. Om du har varit på ett sjukhus någon gång och sett hur de olika yrkeskårerna särskiljer sig förstår du vad jag menar.Det förekom många speciella korslösningar både i metall och tyg.

Som ett exempel har vi mässingskorsen. En skröna säger att mässingskorsen tilldelades flottan eftersom järn rostar på sjön. Jag vet inte om det är sant.  En idé jag får är att  kors av järn påverkar magnetisk utrustning. 

Det fanns även tygkors som kunde användas där det var trångt om plats, exempelvis i en stridsvagn eller en ubåt. Dessa kors är av förklarliga orsaker sällsynta.

Schinkelkors av första klassen 1939

Inledningsvis utnyttjade tillverkarna silverramar som blivit över efter första världskriget.
Dessa kors var smäckrare än standard korsen. Idag är dessa kors relativt sällsynta. Det kallas för "schinkelkors" efter korspappa Schinkel. Dessa kors försvann till förmån för de "stortyska korsen" i LDO systemet. 

http://www.onb.ac.at/

1940 tillfördes eklövet som tillägg till riddarkorset, följt Svärd och Diamanter till eklöven 1941. Slutligen instifdades

Eklöv i guld med Svärd och Diamanter i december 1944

Många företeelser blev helt politiserade i tredje riket men Järnkorset klarade sig relativt lindrigt undan förutom spindelkorset på framsidan. Jag antar att Hitler själv spelade en roll i att korset förbehölls soldaten och inte blev en utmärkelse som delades ut som erkänsla för politiska gärningar eller värre. Han hade ju själv ett EK 1 sedan WW1 och han såg ju sig som en enkel soldat.

______________________________________________________________________________________________________________

1957

ÅTERINFÖRANDET - "tillbaka till ursprunget".

Efter andra världskriget förbjöds alla symboler som hade med nazismen att göra. Hakkorset blev med rätta symbolen för ondskan i dess mest extrema form och förbjöds. Eftersom Hitler hade placerat ett stort spindelkors mitt på Järnkorset blev denna utmärkelse naturligtvis också förbjuden.

Ett exempel på ett mindre lyckat försök är dett denazifierade kors där hakkorset helt enklelt filats bort. Ur en samlares synvinkel är detta andraklassens kors förstört och vem vill bära en utmärkelse som ser ut som detta kors.


-

På femtiotalet var Europa mitt uppe i det kalla kriget mellan NATO och Warzawapakten och det tänkta slagfälten låg i Centraleuropa och Tyskland. Bland annat fälten kring staden Fulda var tänkbara utfallsportar för sovjetiska pansarförband. 

Även om de allierade segrarmakterna i väster hade trupp fast stationerad i Västtyskland så var det tyska Bundeswehr som stod i en tidig skottlinje. Naturligtvis gällde det samma inom Warzawapakten

-

Bundeswehr hade helt naturligt byggts upp kring en kärna av Wehrmacht personal (det gällde även Bundesmarine och Luftwaffe) som hade stora erfarenheter från andra världskriget.  Många hade erhållit Järnkors av olika valörer. Som exempel kan nämnas att nästan 500 av ca 7500 riddarkors bärare återfanns i Bundeswehr. I en militär hierarki är symbolerna viktiga (det gäller även civilt). Gradbeteckning berättar om vilken nivå personen har i systemet. Medaljerna berättar vad personen har uträttat vilket är minst lika viktigt vad avser soldatens användbarhet . 

Här stod nu bl. a. engelska, franska och amerikanska officerare med olika utmärkelser som war merit cross, croix de gerre och DSO tillsammans med tyska allierade som hade sina Järnkors "gömda i fickan". För att jämna ut systemen beslöt NATO:s ledning att tyskarna skulle få bära sina utmärkelser. Det skedde 1956, ett år efter Warzawapaktens bildande. Det tyska beslutet kallas "Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen vom 26. Juli 1957"

-

Järnkors av första klassen 1939

1957 infördes därför ett denazifierat kors där spindelkorset ersatts av de eklöv som vi finner på baksidan av 1813-1914-års kors. Formatet var samma som LDO-korsen under andra världskriget. Dock var kvalitén betydligt lägre och finishen dålig. Det fanns ju inget LDO system som satte någon standard.

Mina kors är rent nerkladdade med färg. Till och med det kors som kommit direkt från den välrenomérade firman Steinhauer & Luck i Lüdenscheid ser billigt ut. 

Korsen och deras tillbehör var de samma som under andra världskriget och de bars på samma sätt som tidigare. dock blev det vanligare med släpspännen än det var under kriget.
Det förekommer även riktiga krigskors där spindelkorset tagits bort.

-

Precis som under första världskriget hade Järnkorset under nazitiden varit nationalitets beteckning på fordon, flyg och fartyg som tillhörde den tyska krigsmaskinen. 

Örlogsflaggan hade ju både ett Järnkors och ett hakkors. Detta gjorde att även Järnkorset starkt förknippades med Hitler & co vilket inte var helt rätt historiskt men dock helt naturligt.

Tyska försvarsmakten har återtagit Järnkorset som igenkänningstecken som här nedan på ett flygplan av typ F4 Phantom och det officiella vapnet ser ut som detta.


treff.bundeswehr

f4 Phantom

Bundeswehr

______________________________________________________________________________________________________________

60-talet och nutid

På sextio-talet började korset batt förknippas med MC-gäng och racism. Korset i sig och som symbol har liuka litet med detta att göra som den svenska flaggan har med främlingshat att göra. Extremer som letar fiktiva historiska kopplingar bör tigas ihjäl. Det är enligt nmitt förmenande det bästa sättet att hantera dessa perifera hot mot vår demokrati.

Att ta tillbaka våra symboler är både vår rättighet och vår skyldighet. Den svenska flaggan på bussen, Järnkorset på ett flygplan och nationell glädje på en idrottsarena marekerar vår rätt att vara särskiljda utan att värdera andra.

_______________________________________________

2007-2008

Under våren 2007 lämnades en petition underskrivet av 5000 personer om att återinstifta Järnkorset för mod visat under internationell tjänst inom Bundeswehr.
Bundestag tillstyrkte petitionen och vidareremiterade frågan till regeringen. Efter ytterligare utredning avslogs förslaget och Järnkorset kommer inte att bli symbolen för erkänsla av visat mod. Istället kommer det sannolikt att bli en utveckling av 
Ehrenzeichen der Bundeswehr .

 

Kontakt


Copyright ironcross.se


 

Järnkorsfamiljen

 

Järnkors-
FAMILJEN


 

Järnkorset av andra klassen

 

Järnkorset av första klassen

 

Riddarkorset

 

Riddarkorsets med eklöv

 

Riddarkorsets med eklöv och svärd

 

Riddarkorsets med eklöv, svärd och diamanter

 

Riddarkorsets med gyllene eklöv, svärd och diamanter

 

Storkors

 

Storkors med stjärna

 

Schinkelkors 1939

 

OCH DESS ANHÖRIGA

Pour le Mérite

 

Tyska korset