Till INNEHÅLL


www.ironcross.se

 

 


Hem  Historia Mina Kors Litteratur Länkar Märkning Tillverkn. Övrigt Saml.

 

 

 politisk
ställnings-
tagande

___________

political
statement
in ENGLISH

___________ 

 

 

 

 

 

 

    

SCHINKELKORSET
från 1939
 
test
JFR EK1 SCHINKEL (tv) - LDO kors (th)
Järnkorset ritades tidigt på artonhundratalet av arkitekten Karl Friedrich Schinkel som har ritat många av Berlins mest berömda byggnader.

Korset såg ut som det vänstra på bilden. Dock naturligtvis utan swastika.

När järnkorset återinfördes av Hitler 1939 ändrades designen för att korset skulle bli mer"stortyskt". Dock fortsatte vissa tillverkare att göra den äldre typen av kors eftersom de hade ämnen kvar sedan första världskriget.

En kapitalistismens seger över diktaturen

För att komma tillrätta med problemet infördes LDO-systemet 1941. Här ser du ett LDO-kors till höger.

En diktaturens seger över kapitalistismen.  

Det gällde för tredje rikets monokroma regisörer att skapa enkla stereotyper och uniforma symboler där hjälten kom ur massan utan egenvinning i sina dåd. 


test
JFR EK2 SCHINKEL (tv) - LDO kors (th)
test
JFR EK1 SCHINKEL (tv) - LDO kors (th)
test
JFR EK2 SCHINKEL (tv) - LDO kors (th)


 

Järnkorsfamiljen

 

JÄRNKORS-
FAMILJEN


 

Järnkorset av andra klassen

 

Järnkorset av första klassen

 

Riddarkorset

 

Riddarkorsets med eklöv

 

Riddarkorsets med eklöv och svärd

 

Riddarkorsets med eklöv, svärd och diamanter

 

Riddarkorsets med gyllene eklöv, svärd och diamanter

 

Storkors

 

Storkors med stjärna

 

Schinkelkors 1939

 

OCH DESS ANHÖRIGA

Pour le Mérite

 

Tyska korset