RIDDARKORSET AV JÄRNKORSET

www.ironcross.se

 

 


Hem  Historia Mina Kors Litteratur Länkar Märkning Tillverkn. Övrigt Saml.

 

 

 politisk
ställnings-
tagande

___________

political
statement
in ENGLISH

__________


 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

RIDDARKORSET AV JÄRNKORSET 

1939

Om järnkorset är en av de mest kända militära utmärkelserna i världen så är dess RIDDARKORS det mest kända av Järnkorsen.

RIDDARKORS (KOPIA)

Riddarkorset som kom till på personligt initiativ av Hitler avsågs spegla bilden av den ödesbestämda tusenåriga storhet som Nazisterna  tänkte skapa med sitt tredje rike. Ett rike där riddarens ideal skulle vara en moralisk förebild för den stora massan. Den som erövrade ett riddarkors blev automatiskt en nationens hjälte. Han förekom tillexempel på bytesbilder, i artiklar, filmer med mera.

samlarkort

samlarkort

Korset kom att fylla gapet mellan första klassens kors och storkorset och var en direkt ersättning till den gamla "Blå Max". Riddarkorset delades ut dels för eget personligt mod och för särskild utförd befälsgärning.

Under hela kriget delades det ut cirka 7 350 kors vilket visar att även under Tysklands kollaps lyckades man hålla fingrarna i styr och inte skapa inflation i utdelandet. 1944 var det år som flest kors delades ut (ca 2500 st), med en topp i oktober då 327 kors delades ut.
Att utdelningen skedde så restriktivt gör att riddarkorsets innehavare fortvarande har hjältestatus. Jag måste här nämna det brittiska Victoria korset som efter instiftandet 1856 delats ut 1 356 gånger, men det står i en klass för sig.

Idag är korset ett eftertraktat samlarobjekt  och betingar pris av mellan 5 000 och 9 000 €. Det är inte omöjligt att hitta och är sannolikt en god investering.Korset är större än ett vanligt EK1/2 vanligen 48x55mm och bars i ett band kring halsen. Bandet var röd/vit/svart som visas nedan men det var inte ovanligt att det fästes på andra sätt. Vanliga EK2 gjordes också om för att nyttjas som riddarkors till vardags.

RK band


Riddarkorset återfanns inom alla grader. Ett exempel på en riddarkors bärare (RKT) är översten Hans von Luck som är nog är den i Sverige mest kände RKT på grund av att han varit flitig föreläsare inom det svenska försvaret. Major Freiherr Hans-Ulrich von Luck und Witten mottog sitt riddarkors 8/8/44 för sina insatser under operation Goodwood i Normandie. Von Luck var en av Rommels protegéer och var under kriget med på de flesta avgörande fronterna.
Han var definitivt inte nazist utan bara en yrkesman.
Von Luck blev krigsfånge på östfronten och återvände till Tyskland 1951 urtan att veta att Tyskland delats.

http://www.ironcross.se/bilder/1939/RK/Hans_Ulrich_Rudel.jpgVon Luck under operation Goodwood


Järnkorset symboliserar för mig en del av den tyska nationalsjälen. jag tycker därför att det här är på plats med en bildmässig jämförelse mellan andra nationers motsvarigheter (även om ordens kriterier inte går att jämföra rakt av).

Hederslegionen (Frankrike)

Victoriakorset  (Storbrittanien)

Sovjetunionens hjälte (SSSR)

Järnkorsets riddarkors

Kongressens hedersmedalj (USA)

Uppgående solens order  (Japan)

Jag tycker att dessa Plåtbitar ganska väl speglar sina respektive nationer .

============================================
AVGRUNDEN - JÄRNKORSETS LÅGVATTENMÄRKE.


Riddarkorset symboliserar även den största avgrunden i Järnkorsets snart tvåhundraåriga historia.
Den 30 september tilldelades Oskar Dirlewanger och Erich von dem Bach Riddarkorset för deras agerande under Warzawaupproret. Dirlewanger var en dömd våldtäcktsman som blev SS general.
Han ledde en SS division som hade till uppgift att rensa upp bakom fronten. Dirlewanger och hans män var kända för att vara oerhört brutala. Von dem Bach var den SS officer som föreslog Himmler att inrätta ett koncentrationsläger i OświęcimLägret blev känt under namnet Auschwitz.
Att utdela frontutmärkelser till den som begår krigsförbrytelser är att spotta på den som genom tapperhet och mod erhållit samma utmärkelse.
Jag vill inte skriva mer om dessa krigsförbrytare.
Inte för att bortse från dem, inte för att glömma utan bara för att slippa blanda dessa brottslingar bland vanliga människor. Handlingen får aldrig glömmas men brottslingen som person bör glömmas och försvinna  ur våra minnen.


Däremot skall vi aldrig glömma dem som drabbades av nazismen därför tycker jag att du skall klicka på länkarna härunder.


Simon Wiesethal Centre

Yad Vashem, Jerusalem

Auschwitz

US holocaust museum

 


webmaster@ironcross.se

 

 

Järnkorsfamiljen

 

JÄRNKORS-
FAMILJEN


 

Järnkorset av andra klassen

 

Järnkorset av första klassen

 

Riddarkorset

 

Riddarkorsets med eklöv

 

Riddarkorsets med eklöv och svärd

 

Riddarkorsets med eklöv, svärd och diamanter

 

Riddarkorsets med gyllene eklöv, svärd och diamanter

 

Storkors

 

Storkors med stjärna

 

Schinkelkors 1939

 

OCH DESS ANHÖRIGA

Pour le Mérite

 

Tyska korset