www.ironcross.se

 FÖRSTA KLASSENS SCHINKELKORS FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET
(EK1 1939)

 

FRONT

 "Schinkelkors"

Ett kors som tillverkats i en ram från första världskriget. Motivet var helt enkelt att det fanns gott om silverramar kvar. Korset är betydligt smäckrare än korsen som standariserades i och med LDO-systemets införande 1941. Hitler önskade större och mer markerade kors.

Schinkelkorsen är sällsynta och då speciellt de av första klassen. Om vi betänker att järnkorset återinstiftades första september 1939 när Polen överfölls och att du var tvungen att först skaffa dig ett kors av andra klassen . Detta gör att Schinklar av första klassen fanns under en mycket kort tid. Vi kan också anta att kriterierna för att få ett EK1 var hårdare i början av kriget än mot slutet av detsamma. Totalt delades det ut cirka 300 000 EK1 under kriget så logiskt sett kan det inte finnas så många schinklar.
Mitt exemplar är slitet men det tycker jag passar korset dessutom är det mycket vackert välvt. Jag har haft korset i Tyskland och fått det både utvärderat och värderat och har ett äkthetsintyg på det.


FRONT


FRONT

FRONT

FRONT


Jämförelse mellan "Schinkel och "LDO-kors"

Kontakt


Copyright ironcross.se
 

TEST AV BAKGRUNDSFÄRG

FRONT

FRONT

FRONT

FRONT

FRONT

FRONT