www.ironcross.se

 ANDRA KLASSEN FRÅN FRANSK-TYSKA KRIGET 1870
(EK2 1870)

 

FRONT

 Magnetiskt rakt kors från det tysk-franska kriget 1870-71. Detta kors utdelat efter krigsslutet eftersom man inte hann dela ut några kors under det korta kriget.

Korse delades ut i 47 277 exemplar och klassificeras som sällsynt.

Storleken på detta kors är 42,27x43,20 (BxH)

Utmärkande för korsen från 1870 är det fina detaljarbetet i järnkärnan. Se detaljbilden på framsidans krona. Orsaken var naturligtvis att gjutjärnstekniken hade utvecklats.

Detalj

Mitt exemplar har den egenheten at järnkärnan skramlar i silverramen. Det syns på bilderna nedan. W:et på framsidan och eklöven på baksida har sjunkit ner i ramen. Omkring hälften av EK2/1870 har den egenheten och det är en indikation på att det är ett tidigt producerat kors. 

FRONT

 

FRONT


 


Även om lödtekniken hade utvecklats syns lödningen tydligt på bilden nedan.


FRONT

EK2/m1870 är omärkta men märkning på EK1 tyder på att två firmor Godet och I Wagner & Sohn stod för kontrakten till EK1. Ett antagande kan vara att dessa firmor även tillverkade EK2. När jag tittat på bilder av kors finner jag att siffrorna 1870 på detta kors mest liknar de som återfinns på Wagnermärkta EK1 kors. Jag gissar därför att mitt kors kommer därifrån. Jag har dokumentation på korset.

Kontakt

Copyright ironcross.se