Till INNEHÅLL

www.ironcross.se

 

 


Hem  Historia Mina Kors Litteratur Länkar Märkning Tillverkn. Övrigt Saml.

 

 politisk
ställnings-
tagande

___________

political
statement
in ENGLISH

_______

____

EK 2


 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

JÄRNKORSET AV ANDRA KLASS

1813 1870 1914 1939 1957

INLEDNING.

Järnkorset av andra klass skiljer sig från sina systrar genom att det oftast inte bars i fält. Endast bandet bars fäst mellan andra och tredje knappen på vapenrocken.

Järnkors av andra klassen 1914

Den förste som erhöll ett Järnkors av andra klassen var majoren von Borke och ett antal av hans underlydande vid det andra preussiska infanteriregementet. Borke och hans män erhöll sitt kors den 9. april 1813.
___________________________________________________________________________________

1870-års EK2 

DET STORA FRANSKA MISSTAGET - Fransk-tyska kriget.


 

Korsets framsida utsmyckades med Willhelms monogram och årtalet 1870.
Baksidan var identisk med 1813 års kors med de tre eklöven kronan, bokstäverna FW samt årtalet 1813 längst ner
I samband med kriget utdelades det drygt 43 000 kors vilket gör korset relativt sällsynt idag 

Järnkors av andra klassen 1870


Järnkors av andra klassen 1870

___________________________________________________________________________________


1914-års EK 2 

DET STORA KRIGET - Första världskriget.


 

Korset var identiskt med 1870 års kors förutom årtalet 1914. 

Järnkors av andra klassen 1914

Magnetiskt tredelat standard kors. Framsida

Järnkors av andra klassen 1914

Baksida

_________________________________________________________________________________________________________________________

1939-års EK 2 

DET STORA VANSINNET - Andra världskriget.

Till Toppen

Korset förändrades radikalt i och med hakkorset. Swastikan är drygt 8x8 mm stor och dominerar korset på ett helt annat sätt än de gamla monogrammen gjorde. Detta gör nazifieringen klar och tydlig. Vilka som står bakom utmärkelsen blir tydligt.

I början av kriget var det litet si och så med standarden som här ett Schinkelkors gjort i en silverram från första världskriget.

Schinkelkors av andra klassen 1939 (egen samling)

Schinkelkors av andra klassen 1939 (egen samling)

I och med införandet av LDO systemet standardiserades korsets form och utseende. Korset blev kraftigare och mer markerat.

LDO-kors av andra klassen 1939 (egen samling)

Storleken på detta kors är 44 x 44


Baksidan på 1939-års kors påminner om framsidan på 1813-års modell med skillnaden att instiftande årtalet finns med.

Schinkelkors av andra klassen 1939 (egen samling)

Variant av EK 2 1939 där treorna är rundade längst upp till skillnad från den raka kanten som var normalt

Ask till EK 2 1939


1939 EK2 ask(egen samling) korset är en kopia

Här nedan syns LDO-märkningen tydligt.

1939 EK2 ask(egen samling) korset är en kopia

Till Toppen


webmaster@ironcross.se

Copyright ironcross.se

2.October 2008 


 

Järnkorsfamiljen

 

JÄRNKORS-
FAMILJEN


 

Järnkorset av andra klassen

 

Järnkorset av första klassen

 

Riddarkorset

 

Riddarkorsets med eklöv

 

Riddarkorsets med eklöv och svärd

 

Riddarkorsets med eklöv, svärd och diamanter

 

Riddarkorsets med gyllene eklöv, svärd och diamanter

 

Storkors

 

Storkors med stjärna

 

Schinkelkors 1939

 

OCH DESS ANHÖRIGA

Pour le Mérite

 

Tyska korset