Till INNEHÅLL

www.ironcross.se

 

 


Hem  Historia Mina Kors Litteratur Länkar Märkning Tillverkn. Övrigt Saml.

 

 

 politisk
ställnings-
tagande

___________

political
statement
in ENGLISH

_______

____

EK 1


 

 

 

 

 

 

 

    

 


JÄRNKORSET AV FÖRSTA KLASS

1813 1870 1914 1939 1957

INLEDNING.

Järnkorset av första klass skiljer sig från sina systrar genom att det fästs på högra sidan av bröstet direkt på klädesplagget vilket gör att det inte har någon baksida. Det finns följaktligen inget band till det.
___________________________________________________________________________________

1813-års EK1 

Frihetskriget och JÄRNKORSETS födelse

1813 var korset enkelt med sin silverram kring den svartmålade järnkärnan.

Järnkors av första klassen 1813 (kopia)

Storleken på korsen varierade mellan 39 och 43 mm

Första klassens kors här gjort i tyg. Inte så vackert tycker jag

EK1 i tyg (ur Wiliamssons bok "the Iron cross")

Under denna period utdelades 638 järnkors av första klassen vilket ger en vink om vilka insatser som krävdes för att få ett EK1.

Den förste som erhöll ett järnkors av första klassen var majoren Rudolf von Helwig vid det andra schlesiska hussarregementet. Helwig erhöll sitt kors för strider den 18. april 1813.

_________________________________________________________________________________________________________________________

1870-års EK1 

Till Toppen

DET STORA FRANSKA MISSTAGET.

1870 tillfördes W för Wilhelm den förste, en krona samt årtalet 1870.

Järnkors av första klassen 1870 (eget orginal)

Storleken på korsen varierade nu mellan 39 och 44 mm och ramen är mer ornamenterad och välgjord. De största tillverkarna var
I Wagner & Sohn
, Godet & Sohn.
Nu presenterades korsen i typiskt utsmyckade viktorianska askar.

Under fransk-tyska kriget delades det ut 1304 kors av första klassen, vilket gjorde innehavarna till en utvald exklusiv skara.
 

_________________________________________________________________________________________________________________________

1914-års EK1 

DET STORA KRIGET - Första världskriget.


 

1914 års kors är identiskt med 1870 års kors förutom årtalet 1914.
Storleken på korsen under första världskriget varierade mellan 42 och 43,5 mm

Under första världskriget delades det ut 145 024 kors vilket är ganska många jämfört med tidigare krig. Fortvarande var EK1 en ganska exklusiv utmärkelse.

Järnkors av första klassen 1914

Magnetiskt tredelat standard kors.

Järnkors av första klassen 1914

Omagnetiskt kors gjort i ett stycke. Sannolikt var orsaken materialbrist.

Järnkors EK 1 av tyg 1939 (nätet)

Ovanligt kors i tyg som jag hittat på nätet.

Kors av första klassen 1914 tillverkad efter 1939

Korset ovan är litet speciellt eftersom det är tillverkat under andra världskriget och håller de standardmått som LDO-systemet föreskrivit. Detta kors är tillverkat av Steinhauer & Luck

_________________________________________________________________________________________________________________________

1939-års EK 1 

DET STORA VANSINNET - Andra världskriget.

Till Toppen

Korset förändrades radikalt i och med spindelkorset.  Spindeln är drygt 8x8 mm stor och dominerar korsen på ett helt annat sätt än de gamla monogrammen vilket gör nazifieringen klar och tydlig. Vem som står bakom utmärkelsen är tydlig.
I början av kriget var det litet si och så med standarden som här ett "Schinkelkors" gjort i en silverram från första världskriget.

Järnkors av första klassen 1939

"Schinkelkors"

I och med införandet av LDO systemet standardiserades korsets form och utseende. här ett kors märkt L/53 från Hymmen i Lüdesscheid. Storleken på detta kors är 43 x 43

Järnkors av första klassen 1939

"LDO-kors"

Även om LDO-systemet syftade till att göra korsen uniforma fortsatte det att tilverkas mer individuella kors eftersom det ligger i vår natur att utmärka oss jämfört med andra människor. Därav ordet utmärkelse.

Korsen tillverkades i olika material. 

Här ett kors med mässingskärna. Skrönan säger att mässing användes till marina kors för att de inte skulle rosta. Min egen funderng är att det kan ha att göra med att järn påverkar kompasser.

Järnkors av första klassen 1939

kors med kärna av mässing

Järnkors av första klassen 1939

Korset ovan är gjort i ett stycke samt är ordentligt välvt 

 

Järnkors av första klassen 1939

Korset ovan har en fästskruv i stället för nål

LDO ask 1939


LDO ask 1939

Korset delades ut i en ask som i LDO-utförande såg ut som ovan
.


Under andra världskriget delades det ut drygt 300 000 kors (enligt andra källor 450 000) vilket är en hel del men fortvarande är korset mer ovanligt än vanligt. Två av första klassens kors utdelades till kvinnor. Hitler själv gav ett till flygaren Hanna Reitsch. Det andra fick Röda Kors-systern Else Grossmann

Den som hade erhållit ett EK1 under första världskriget och åter erövrade ett EK1 fick ett sk. Wiederholungsspange som fästes ovanför korset från första världskriget. Det sägs att det delades ut ca 150 000 "Spangen" under kriget vilket är i mitt tycke en märklig siffra eftersom det är fler "spangen EK1"  än utdelade EK1 under första världskriget. Har någon en förklaring så hjälp mig gärna.

EK1 1914 med Wiederholungsspange

"Wiederholungsspange EK 1"


_________________________________________________________________________________________________________________________

1957-års EK1 

ÅTERINFÖRANDET - "tillbaka till ursprunget".

 


1957 infördes ett denazifierat kors där hakkorset ersatts av de eklöv som vi finner på baksidan av EK2 fån 1813-1914 års kors


Järnkors av första klassen 1939/57

Kors av firsta klassen 1957 i LDO-utförande.

Till Toppen

webmaster@ironcross.se

Copyright ironcross.se

2.October 2008

 


 

Järnkorsfamiljen

 

Järnkors-
FAMILJEN


 

Järnkorset av andra klassen

 

Järnkorset av första klassen

 

Riddarkorset

 

Riddarkorsets med eklöv

 

Riddarkorsets med eklöv och svärd

 

Riddarkorsets med eklöv, svärd och diamanter

 

Riddarkorsets med gyllene eklöv, svärd och diamanter

 

Storkors

 

Storkors med stjärna

 

Schinkelkors 1939

 

OCH DESS ANHÖRIGA

Pour le Mérite

 

Tyska korset